Foto: SRNA

“Ovim je BiH ispunila i realizovala sve zvanične uslove za izradu mišljenja i dobijanje kandidatskog statusa”, rekao je Zvizdić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je izrazio nadu da će EU razumijeti važnost dobijanja kandidatskog statusa koji bi stavio BiH nepovratno na kolosijek punopravnog članstva u EU.

Prema njegovim riječima, BiH je na više od 23.000 stranica dala odgovore na ukupno 3.897 baznih i dodatnih pitanja Evropske komisije, a ovim poslom bavilo se više od 1.500 državnih službenika, organizovanih u 35 grupa.

“Upitnik sadrži detaljnu listu pitanja koja svojom strukturom prate strukturu kriterijuma za članstvo BiH u EU, a ključni cilj i svrha odgovora jeste da se napravi sveoubuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem BiH, te da se ocijeni kompatibilnost našeg sistema sa sistemom i vrijednostima EU i njenim članicama”, precizirao je Zvizdić.

On je zahvalio institucijama, vladama i ministarstvima, svima koji su radili na davanju odgovora, a posebno Direkciji za evropske integracije BiH i njenom direktoru Edinu Dilberoviću, kao i zvaničnicima EU koji su bili aktivno uključeni u ovaj proces.

Zvizdić je apelovao da NJemačka, koja je bila zagovornik evropske perspektive BiH, pomogne u dobijanju kandidatskog statusa.

Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu nije mogao odgovoriti kada bi BiH mogla dobiti kandidatski status za članstvo u EU, ističući da to zavisi od nadležnih institucija EU.

Dilberović je izrazio nadu da odgovori BiH na dodatna pitanja omogućavaju Evropskoj komisiji da pripremi mišljenje, a da će eventualni drugi uslovi za dalji evropski put BiH biti rješavani otvaranjem pregovaračkih poglavlja.