“Zakon o Savjetu ministara i poslovnik o radu Predsjedništva BiH precizirali su proceduru i rokove za formiranje Savjeta ministara i to bi Zvizdić trebalo da zna ili on baš samo te zakone ne poznaje. Trebalo bi da zna i to da su svi zakonom predviđeni rokovi i procedure prekršeni i to zahvaljujući političkoj grupaciji čiji je i sam predstavnik”, rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše izjavu Zvidića da bi imenovanje novog predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude istovremen proces sa usvajanjem godišnjeg nacionalnog plana za NATO integracije.

Dodik je naglasio da bi Zvizdić trebalo da zna i to da je i EU naznačila dva uslova za nastavak evropskog puta BiH, a to su formiranje vlasti na nivou BiH bez uslovljavanja i popunjavanje Upitnika Evropske komisije.