No, iz Republike Srpske stiže vijest o skorom sazivanju sastanka političkih i institucionalnih predstavnika ovog eniteta kako bi se dala potvrda rezoluciji Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti.

Zeleno svjetlo odaslano iz sjedišta NATO-a u Briselu na putu do Bosne i Hercegovine već je počelo da ‘blijedi’. Optimizam, zahvale, čestitke među zvaničnicima i političarima u Federaciji BiH zbog spremnosti ministara spoljnih poslova zemalja Svjevernoatlanskog saveza nakon poziva Bosni i Hercegovini da dostavi svoj prvi Nacionalni program čime bi se aktivirao MAP, te potpuno drugačije raspoloženje u Republici Srpskoj. Nacrt programa postoji, a odobravanjem pune verzije nadležni bi preuzeli odgovornost za nekoliko reformskih segmenata.

“Ja očekujem da ćemo mi uskoro kroz institucije, koje to trebaju na državnoj razini, usvojiti prvi Nacionalni program i dostaviti ga NATO-u. Po dostavljanju i prihvatanju od strane NATO-a – to podrazumijeva, na neki način, da je aktiviran MAP. Tek onda pred Bosnom i Hercegovinom i svim njenim institucijama predstoji vođenje reformskih procesa u okviru – politike sigurnosti, vladavine prava, itd., postoji pet oblasti”, kaže Marina Pendeš, ministarka odbrane BiH.

Da li će korak bliže za potpunu aktivaciju Akcionog plana za članstvo biti brz ili spor zavisiće od dogovora nadležnih o Nacionalnom programu i spremnosti za reforme u institucijama Bosne i Hercegovine – prije svega Predsjedništvu i Savjetu ministara.

“Mi ćemo završiti taj posao vrlo brzo, odnosno mi imamo jednu komisju za NATO integracije koja je sastavljena od predstavnika ovlaštenih nadležnih institucija koja će za Vijeće ministara pripremiti prijedlog materijala sastavljen od svih segmenata koji su zatraženi. To više nije pitanje samo odbrane i sigurnosti, tu postoje i ekonomska, politička pitanja, vladavina prava, itd. Mi ćemo taj materijal razmotriti. Nadam se da će na Vijeću ministara BiH biti postignut konsenzus o tom materijalu koji je ustvari samo analiza stanja i dalji proces reformi u BiH”, poručuje Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Savjetnica za spoljnu politiku predsjedavajućeg Predsjedništva BiH tvrdi – nacrt Nacionalnog progama niko u kabinetu Milorada Dodika nije dobio, ni razmotrio.

“Mi ne znamo gdje je taj draft. Niko nije vidio taj draft. Nadam se i pretpostvaljam da će Predsjedništvo BiH zatražiti od sadašnjeg saziva Savjeta ministara BiH da dostavi taj draft da bi uopšte bilo ko mogao nešto da komentariše. Mislim da je bilo previše euforije juče i u medijima nakon odluke ministara zemalja članica NATO-a da BiH daju zeleno svjetlo da sama sebi aktivira MAP bez iakvog razloga. Smatram da su nas ponovo uveli u jednosmjernu ulicu imajući u vidu unutrašnje prilike u zemlji. Ako bude i kad bude postojala odluka unutar Bosne i Hercegovine da se prvo usaglasimo ili ne usaglasimo oko tog radnog nacrta Nacionalnog plana – za to moru biti apsolutno svi u Bosni i Hercegovini”, ističe Ana Trišić Babić, savjetnik Milorada Dodika za spoljne politiku.

Da saglasnosti nema, rečeno je ranije, a dalje od zvaničnog Sarajeva još jednom potvrđeno u Banjaluci.

“Šta znači vojni savez koji traži političke reforme? Šta je to? Hoće neko da nam kaže šta je? Ja ne znam. Političke reforme mene asociraju na ustavne reforme. Hoće neko da mi donese Ustav i da stavi meni na sto i kaže – ovo mora?! Naravno da neće tako ići. Zato ćemo od početka na tom pitanju biti jedinstveni”, poručuje Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Predsjednica Republike Srpske sazvaće sastanak političkih i institucionalnih predstavnika ovog entiteta radi potvrde, kako je istaknuto, odanosti rezoluciji Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti.