Nezavisni odbor skupštine Sarajevskog kantona smatra da je Halilovićeva greška bila to što je pomogao pripadnicima MUP-a Republike Srpske u pratnji MIlorada Dodika od stadiona u Semizovcu do Sarajeva. Na rad policijskog komesara bilo je i drugih primjedbi, ali odluka da pomogne kolegama iz MUP-a Republike Srpske, bila je glavni povod ocjene njegovog rada, pokazuju dokumenti u posjedu ATV-a.

– Nezavisni odbor smatra da je ovakvim postupanjem policijski komesar dozvolio da Uprava policije protivno jasnim zakonskim odredbama, a na zamolbu kolege iz MUP-a Republike Srpske, izvrši policijsku radnju praćenje (propraćenje) i samovoljno preuzme odgovovorst za eventualne posljedice koje su tokom “propraćenja” predsjedavajućeg Predsjdništva BiH mogle nastati – stoji u dokumentima koji su u posjedu ATV-a.

Izvod iz dokumenta (foto: ATV BL)

Izvod iz dokumenta (foto: ATV BL)

To što je pomogao pratnji Milorada Dodika, Halilović je Odboru opisao kao “uslugu prijatelju” policijskom komandiru MUP-a Republike Srpske iz Istočnog Sarajeva, koji po istoj liniji pomažu kolegama Uprave policije Kantona Sarajevo. Odbor nije prihvatio objašnjenje.

– Naprijed navedenim postupanjem policijski komesar je prekršio Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH jer je istim jasno definisano da je organizovanje i porvođenje fizičke i tehničke zaštite osoba i objekata organa BiH u isključivoj nadležnosti Direkcije – stoji u dokumentima koji su u posjedu ATV-a.

Izvod iz dokumenta (foto: ATV BL)

Izvod iz dokumenta (foto: ATV BL)

Odbor je Haliloviću posebno zamjerio što je pomogao pratnji Milorada Dodika nakon cijele drame u vezi sa mogućnošću ulaska i neulaska pripadnika MUP-a Republike Srpske u zgradu Predjedništva kao pratnje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.