Foto: RTRS

“U suštini to je težak politički nesporazum ili problem koji tamo postoji godinama i on se sada nažalost odrazio i na ovaj aranžman”, rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je istakla da Republika Srpska zbog tako nesređenih odnosa trpi štetu.

“Ovdje postoje neprincipijelne stvari – prva je da mjesec dana stoji novac koji je dodijeljen, a druga stvar jeste da mi moramo plaćati obaveze za taj novac, odnosno kamate za novac koji nismo povukli. Republika Srpska aspolutno zbog tako nesređenih odnosa trpi štetu i mislim da moramo preduzimati određene pravne radnje i zaštitisi sebe jer ne bismo ušli u pravljenje takvog aranžmana da smo mislili da će iza toga biti ovakve špekulativne stvari, smicalice i prevarantska priča”, poručila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Republiku Srpsku ne interesuju nesređeni odnosi u okviru FBiH.

“Ako smo sa nekim sjeli i dogovorili se, definisali i potpisali Pismo namjere, napravili sve što je vezano za taj aranžman, očekujemo da povučemo sredstva, inače ne bismo razgovarali i smatrali da imamo nekoga za partnera da se dogovaramo”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da u kratkom roku ne očekuje nikakve pomake i da smatra da se u pravnom smislu Republika Srpska mora zaštititi.