U zaključcima se još navodi da da Skupština opštine traži od Savjeta ministara da hitno imenuje novu Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, jer je ranijem sastavu Radne grupe koju je imenovao Savjet ministara BiH istekao mandat.

Od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je zatraženo da se ubrza i završi procedura proglašenja Parka prirode “Una” za područje od entitetske linije razgraničenja do ušća rijeke Une u Savu.