Na osnovu Tegeltijine krivične prijave formiran je predmet i biće izvršene provjere, rečeno je Srni u Tužilaštvu BiH.

U krivičnoj prijavi je navedeno da je 26. novembra objavljen montirani audio-sadržaj koji je “posljedica kontinuiranog, sistemskog i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja, te montiranja sadržaja protiv predsjednika VSTS-a BiH, od OBA BiH ili nekih njenih dijelova i lica povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi s ciljem da se svrgne predsjednik VSTS-a”.

U obrazloženju krivične prijave ističe se da je ova montaža nastala kao rezultat dugogodišnjih nezakonitih aktivnosti protiv predsjednika VSTS-a BiH od OBA BiH ili lica zaposlenih ili povezanih sa ovom agencijom, koje imaju za cilj da se prikaže da predsjednik VSTS-a BiH postupa na nezakonit način da bi se stvorili uslovi za njegovu smjenu.

– Cilj ovih nezakonitih aktivnosti je stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prinuditi VSTS BiH kao instituciju na institucionalnu reakciju radi smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvatanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu, te prihvatanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti /montaža i slično/ kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje – navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da se to čini kako bi se prouzrokovala Tegeltijina smjena sa pozicije predsjednika VSTS-a BiH i počeo proces uvođenja potpune političko-obavještajne i paraobavještajne kontrole pravosudnog sistema BiH, te tako izvršio napad na ustavno-pravni poredak BiH i Ustavom predviđenu podjelu vlasti.

U prijavi se dodaje da su u ovo krivično djelo uključena i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa OBA, “a raspoređena su u toj agenciji i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima /koja mogu biti kako nosioci pravosudnih ili drugih funkcija tako i državni službenici ili zaposleni takozvani obavještajni saradnici/”.

U prijavi se navodi da se njihov zadatak kreće od nezakonite neposredne obavještajne opservacije, nadzora i prismotre, te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizuelno osmatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja.

– Ozakonjivanje se sprovodi kroz formalno prihvatanje takvih nezakonitih obavještajnih aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teška krivična djela, te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTS-a BiH i u konačnom uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS-a BiH – ističe se u krivičnoj prijavi.

U prijavi se dodaje da pravosudni sistem garantuje zaštitu ljudskih prava u skladu sa Ustavom i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

-Ovim aktivnostima želi se postići da se, putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih saradnika za različite nezakonite radnje i postupke – navodi se u krivičnoj prijavi Tegeltije protiv NN lica.

U obrazloženju se dodaje da se podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi i na zabranu međusobnog uticaja jedne vlasti na drugu.

– Međutim, u konkretnom slučaju dešava se upravo suprotno, odnosno lica zaposlena ili povezana sa OBA BiH na ovaj način preduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS-a BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sistemom u cjelini – navodi se u obrazloženju.

u prijavi se ističe da se na ovaj način onemogućava predsjednik VSTS- BiH, te VSTS da vrši svoju funkciju predviđenu zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak koji predviđa nezavisnost pravosuđa i podjelu vlasti.

– Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost, te fizički, lični i profesionalni integritet predsjednika VSTS-a BiH – zaključuje se u Tegeltijinoj krivičnoj prijavi Tužilaštvu BiH.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime