Navodeći da se saradnja sa Srbijom odvija “veoma dobro”, Žuno je za Danas kazao i da NATO u potpunosti poštuje činjenicu da Srbija želi da ostane vojno neutralna zemlja.

“To nas ne sprečava da sarađujemo kroz partnerske programe i aktivnosti a njih ima na stotine. I sa drugim zemljama koje nisu članice imamo vrlo tesne odnose – sa Austrijom, Švedskom, Švajcarskom, Irskom, Finskom”, kazao je zamenik komandanta združenih snaga NATO u Napulju.