Foto: N.N.

Srna je u posjedu dokumenta, datiranog 5. juna, a koji objašnjava postupanje policije, koja je reagovala u skladu sa ovim zahtjevom.

U dokumentu se navodi da se u porti Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci već duži period organizuju okupljanja određene grupe lica koja se javnosti predstavljaju pod imenom “Pravda za Davida”.

“Povodom pomenutog okupljanja dobijamo pritužbe naših parohijana i brojnih građana u vezi sa ponašanjem i postupanjem te grupe ljudi. Ta negodovanja su znatno učestala u posljednje vrijeme, preciznije od početka okupljanja maturanata koja redovno prati prisustvo većeg broja lica. Pored navedenog, imali smo određenih neprijatnosti sa pomenutom grupom”, ističe se u zahtjevu upućenom MUP-u Srpske.

Ono što je najznačajnije, naglašava se u ovom dokumnetu koji je u posjedu Srne, jeste slučaj koji se dogodio na Veliki petak kada su se ova lica prilikom ophoda oko hrama – litije i bigosluženja, na osveštanom prostoru porte neprimjereno ponašali, podizali ruke sa skupljenom pesnicom i tako ometali sam poredak bogosluženja.

“Napominjemo da sve vrjeme, od prvog okupljanja u porti zaposleni pri hramu pokušavaju ostvariti bilo kakav kontakt i upoznati grupu sa pravilima ponašanja i ophođenja na prostoru porte hrama. Pored ignorantskog odnosa prema instituciji u čijem dvorištu se grupa okuplja i uprkos čestom stavljanju crkve u negativni kontekst, nikada nismo uticali na okupljanje pomenutih lica”, navodi se u ovom aktu.

U dokumentu se ističe da nisu to činili ni kada su ova lica izlazila iz okvira primjerenog ponašanja s obzirom na mjesto, vrijeme i uslove u kojima se nalaze.

“Čak i kada su ova okupljanja proizvela materijalnu štetu u porti Hrama ništa nismo preduzimali, iako je oštećen određeni broj stubova, segmeniti ograde, koje smo uspjeli popraviti. Tragovi paljenja svijeća na pločniku porte su nerješiv problem. Sve vrijeme i pored toga što im je pristup omogućen, imenovani ne pale svijeća na mjestu za to predviđenom niti dolaze u hram u vremenu kada je dostupan svim vjernicima”, naglašavaju iz Crkvene opštine Banjaluka.

U dokumentu se ističe da ova okupljanja nemaju ništa sa vjerskim sadržajem ovog prostora.

“Molimo da nam obezbijedite nesmetano korištenje porte hrama za vjerska i druga društvena događanja u organizaciji Crkve koja će se u predstojećem periodu češće dešavati od kojih je prvi hramovna i slava grada – Spasovdan i ostala vjerska okupljanja prema utvrđenom godišnjem planu aktivnosti”, navodi se u zahtjevu upućenom MUP-u Srpske.