Foto: RTRS

“Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu u iznosu od 15.000 KM profesoru Dževadu Jahiću na ime podrške za izradu 10. i 11. toma `Rječnika bosanskog jezika`. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH, a uplatu će izvršiti na račun profesora Dževada Jahića”, navedeno je u Odluci o interventnom korištenju budžetskih sredstava objavljenoj u “Službenom glasniku BiH”.

“Nezavisne novine” navode da u jednom od tomova tog rječnika, Jahić na primjer riječ “đikan” opisuje i tumači kao “seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla, koji je genetski četnik”, a ovaj termin dodatno je objasnio primjerom “poklaše nas đikani”.

U tekstu se podsjeća da je Jahić i ranije iz institucija BiH dobijao novac za svoj rječnik pa mu je tako i bivši bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najmanje dva puta davao novac, i to jednom 7.000 KM, a drugi put 10.000 KM.

Delegat Kluba Srba u Domu naroda BiH Dušanka Majkić kaže da se to ponavlja svake godine.

“Mi smo kroz Komisiju za finansije i budžet parlamenta BiH ranije pokušavali da članovima Predsjedništva BiH, predsjedavajućem Savjeta ministara i njegovim zamjenicima ukinemo pravo da na taj način dodjeljuju i novac iz budžeta, ali nije bilo spremnosti da se to ukine. Ima u toj raspodjeli još spornih odluka i uvijek se to samo konstatuje i ponavlja se i iduće godine”, rekla je Majkićeva za “Nezavisne novine”.

Kada je riječ o “Rječniku bosanskog jezika”, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti /ANU BiH/ donijela je odluku o izradi novog pravopisa “bosanskog jezika”, a na čelu stručnog tima našao se Jahić.

Tada su uglavnom srpski lingvisti poručili da u rječniku ne može biti emocija i da se takve publikacije ne rade pod navodnicima i onome šta je nekome drago. Jahićev rječnik osporili su i neki lingvisti Bošnjaci, pa je tako Mithad Riđanović rekao da je to sa gledišta nauke – smeće.

“Ja čak mislim da je to previše bure izazvalo”, naveo je on.

Kasnije je i sama ANU BiH zatražila da se ni pod kojim uslovima i ni u kakvoj formulaciji više ne navode kao pokrovitelji rječnika, navodeći da su Jahićevi postupci “ozbiljna povreda, ne samo pravnih, nego i etičkih normi u oblasti nauke i izdavaštva”.

Pored “đikan”, u Jahićevom rječniku sporni su i pojmovi kao što je “balvangrad” koje opisuje kao “dinarska bosanska naselja poput Sokoca, Han Pijeska, Pala i slično”, dok “balvangradski” mentalitet opisuje kao sirov, dinarski, uglavnom onaj pravoslavni ruralni.

Tu je i riječ “četnik” koju rječnik opisuje kao “pripadnika srpske vojske koja je kroz istoriju počinila velike zločine nad bošnjačkim stanovništvom”, a “četnikuša – pripadnica srpske vojske, Srpkinja u BiH sklona nacionalnoj mržnji i netrpeljivosti”.

Profesori srpskog jezika i srpski lingvisti još ranije su osudili izradu “Rječnika bosanskog jezika” za koji su tvrdili da raspiruje mržnju, te da se radi o ispolitizovanim idejama koje se nastoje nametnuti kao naučne uz pomoć falsifikata.