foto: SRNA

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da će Akcioni plan biti realizovan putem sedam programa kojima će biti data podrška zapošljavanju raznih kategorija stanovništva.

“U što kraćem roku raspisaćemo javni poziv kako bi sredstva bila operativna i što prije došla do krajnjih korisnika”, rekao je Milunović na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade.

Prvim programom je predviđena podrška zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlene djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Vojske Srpske i za njega će biti izdvojen milion KM.

“Tu će biti dodatnih 400.000 KM koje je iz vlastitih sredstava obezbijedio Fond za profesionalnu rehabilitaciju”, istakao je Milunović.

Drugi program je usmjeren na podršku zapošljavanja mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika i za njega je namijenjeno 1.495.522 KM.

Podsticaj razvoju preduzetništva kod lica dobi do 35 godina predviđen je trećim programom.

“Realizacija ovog programa počela je u prošloj godini uz podršku Vlade Srbije koja je donirala milion KM. Ovaj program je sada u završnoj fazi i putem njega će biti obezbijeđen podsticaj za 65 preduzetnika u Srpskoj do 35 godina”, naveo je Milunović.

Četvrtim programom je predviđena podrška obuci, dokvalifikaciji i prekvalifikaciji za potrebe poslodavaca i njegova vrijednost je 300.000 KM.

Peti program predviđa podršku zapošljavanju i samozapošljavanju ciljnih kategorija u privredi i za njega je obezbijeđeno 5.000.278 KM.

“Ovaj program je veoma važan jer je riječ o licima starijim od 40 godina, ženama žrtvama porodičnog nasilja i ratne torture, štićenicima domova koji su završili obrzovanje i ženama u ruralnim sredinama”, dodao je Milunović.

Putem šestog programa biće data podrška zapošljavanju u privredi isplatom podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa i za njega je predviđeno 4.125.000 KM.

Sedmim programom je definisana podrška zapošljavanja Roma u Srpskoj i za njega je obezbijeđeno 203.710 KM.

“Siguran sam da ćemo ovim projektima smanjiti broj nezaposlenih i da ćemo mnogim licima omogućiti da dođu do posla”, naglasio je Milunović.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

Milunović je rekao da je realizacijom Akcionog plana zaključno sa 31. decembrom 2018. godine zaposleno 4.866 lica.

“Tu su uključena i lica zaposlena u 2017. godini za koje je vraćen porez i doprinosi i za to je utrošeno ukupno 15.519.176 KM. U toku je zapošljavanje i preostalih 575 lica i očekujemo da će biti utrošena sva planirana sredstva. Zapošljavanje je izostalo u kalendarskoj godini jer su poslodavci zatražili prolongiranje roka za prijem”, rekao je Milunović.

Vlada je usvojila i Uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

“Očekujemo da će se svi koji su nezbrinuti prijaviti na novi javni poziv koji će biti raspisan čim uredba stupi na snagu”, rekao je Milunović.

Prema njegovim riječima, trenutno nema preciznih podataka o broju lica iz tih kategorija koja su stambeno nezbrinuta.

“Pokušavali smo da putem opštinskih i gradskih organa uprave i nevladinih organizacija dođemo do preciznih podataka, ali oni nisu imali tu evidenciju. Pretpostavljamo da broj nezbrinutih ne prelazi više od 20 odsto broja onih koji su zbrinuti ranijom posebnom uredbom, odnosno 5.759 lica”, naveo je Milunović.

Prema njegovim riječima, procjena je da će biti potrebno oko 19 miliona KM i oko 400 stambenih jedinica, a oko 700 lica očekuje bespovratna sredstva.

“Tačan broj ćemo znati kada bude raspisan javni poziv, sumirani rezultati i utvrđeno ko ima pravo na stambeno zbrinjavanje”, pojasnio je Milunović.

On je rekao da je nova uredba donesena jer se dio ove populacije nije prijavio na ranije raspisane javne pozive.

“Na terenu smo primijetili, a i od nevladinih organizacija smo imali sugestije da se jedan broj ljudi nije prijavio na konkurse koji su bili raspisani 2007. i 2008. godine. To se odnosilo, prije svega, na Banjaluku, a u drugim opštinama i gradovima imamo sporadične slučajeve nezbrinutih porodica”, dodao je Milunović.

On je rekao da Ministarstvo za rad i boračko-invalidsku zaštitu raspolaže sa 75 stambenih jedinica koje ranije nisu bile dodijeljene i da su čekali novu uredbu da bi i za njih raspisali javni poziv.

Milunović je podsjetio da je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković u svom ekspozeu najavio usvajanje ove uredbe u prvom kvartalu ove godine.

“I današnja odluka pokazuje brigu Vlade prema boračkim kategorijama i nadamo se da ćemo nakon ovog moći da kažemo da smo stambeno zbrinuli sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije”, naglasio je Milunović.

Zahvaljujući Programu stambenog zbrinjavanja od 1999. godine krov nad glavom je dobilo 8.277 lica, a Vlada Srpske je za te svrhe utrošila oko 150 miliona KM.