Vladan Vukosavljević (foto: www.kultura.gov.rs)

– Danas sa žaljenjem i osudom posmatramo napade i pokušaje zatiranja srpskog kulturno-istorijskog identiteta na širokom prostoru Balkana, u novim državama nastalim na ruševinama Јugoslavije – naveo je Vukosavljević u pisanoj izjavi.

On je napomenuo da se “ista stara mržnja i istorijski kompleksi, javljaju sa starim repertoarima”.

Vukosavljević je naglasio da se ugrožava rad i najavljuje otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve /SPC/, proganja, potiskuje i zabranjuje ćirilica, falsifikuje kulturna istorija, lažira ili skriva nacionalni identitet značajnih ljudi, “od /Nikole/ Tesle i /Petra Petovića/ Njegoša do Ive Vojnovića i Ruđera Boškovića”…

Posljednji takav primjer, napomenuo je, došao je prije nekoliko dana iz Matice hrvatske u vezi sa srpskom edicijom “Deset vekova srpske književnosti” i “horski je podržan u dobrom dijelu tamošnje javnosti, poznatim frankovačkim rječnikom i neartikulisanim konfabulacijama kominternovskog tipa, bajatim, lažnim i otrovnim”.

Vukosavljević je rekao da Ministarstvo kulture i informisanja Srbije pruža punu podršku uredništvu edicije “Deset vekova srpske književnosti” i ohrabruje ih da nastave naučno objektivno istraživanje i da se ne obaziru na zlurade invektive.

– Mlade države u okruženju trebalo bi da shvate da u borbi za sopstveni kulturnoistorijski identitet treba oslonac imati u sopstvenim postignućima, kojih ima i koja postoje, a ne u negiranju, brisanju ili umanjivanju srpskih tragova, spomenika kulture, materijalnih i nematerijalnih, srpskog jezika, pisma i tradicije – istakao je Vukosavljević.

On je naglasio da vjeruje da je kulturna saradnja na osnovama uvažavanja i poštovanja, razumijevanja i tolerancije, jedini pravi osnov za napredak i mir u regionu.

– Јezik, pismenost i kultura bitne su vitalne odlike svakog naroda, ali i najbolje vezivno tkivo uz poštovanje i tuđeg i svog nasleđa, uz međusobno primanje i davanje uticaja. Neka nas i nastupajući praznik, Dan slovenske pismenosti i kulture upozori i podseti na to – dodao je Vukosavljević.

Čestitajući Dan slovenske pismenosti, Ministar kulture i informisanja Srbije naveo je da se ovaj dan kao praznik obilježava u cijelom slovenskom svijetu i jedan je od suštinskih elemenata kulturnoistorijske povezanosti Slovena.

– Prometejski rad solunske braće, svetih Ćirila i Metodija, stvorio je neophodne preduslove i za hristijanizaciju i za opismenjavanje Slovena i za njihov potpuni i ubedljivi kulturološki izlazak na veliku istorijsku scenu i nemerljiv doprinos svetskoj kulturi i civilizaciji –  napomenuo je Vukosavljević.

On je istakao da je ovaj praznik prilika da se svi podsjete značaja pismenosti, pisma i narodnog jezika koji su “kroz tamu vijekova često bili jedini, a uvijek najvažniji zalog opstanka i svetionik u borbi za slobodu srpskog naroda”.

Vukosavljević je ocijenio da oni narodi koji zanemare ili potisnu svoje pismo, kulturu i identitet, lako postaju žrtve surovih procesa akulturacije ili bivaju sluge tuđih kulturnih modela.

Praznik Dan Ćirila i Metodija se odlukom Vlade Srbije, donijetom na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, od prošle godine 24. maja obilježava kao Dan slovenske pismenosti i kulture.