Vujičić je istakao da za devet mjeseci na evidenciji Zavoda za zapošljavanje prijavljeno 18.858 lica kojima je prestao radni odnos, dok je za isti period 2019. godine evidentirano 20.012 lica kojima je prestao radni odnos.
On je nagalsio da je za devet mjeseci sa evidencije Zavoda radi zaposlenja i obavljanja privatne djelatnosti brisano 21.066 lica.
Vujičić je podsjetio da je po usvojenom Akcionom planu zapošljavanja i raspisanom javnom pozivu za pet projekata, Upravni odbor Zavoda odobrio sredstva u iznosu 14.130.873 KM za zapošljavanje 2.704 lica.
“Realizacija svih odobrenih sredstava je u toku, pa tako i `Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini`”, nagalsio je Vujičić.