Tom prilikom Vujić je upoznao ministra Ostina sa trenutnim stanjem u BiH i istakao opredjeljenost BiH ka nastavku saradnje sa NATO u okviru Programa referomi.

Vujić je na sastanku naglasio da je zvaničan stav BiH da Program reformi podrazumijeva saradnju sa NATO, ali nikako članstvo i da za to ne postoji konsenzus u BiH.

Ostin je istakao da je zadovoljan sa ovim oblikom saradnje sa BiH i dodao da očekuje da se isti nastavi i u budućnosti.