Vučkovićeva je navela da je za četvoro djece nekoliko puta produžavano liječenje u bolnicama, a da je u proceduri još 14 zahtjeva za liječenje.

“To znači da je dokumentacija zaprimljena i pregledana i da je ustanovljeno da nešto od dokumenata nedostaje. Najčešće su to konzilijarna mišljenja klinika, koje su dale prijedlog za liječenje djece u inostranstvu i očekujem da ćemo u narednom periodu, čim dobijemo dopunu dokumentacije, to riješiti”, rekla je Vučkovićeva i dodala da se veći broj zahtjeva odnosi na genetska ispitivanja.

Ona je dodala da postoji i određen broj zahtjeva koji nisu odobreni, jer nisu u skladu sa zakonom.

“To su slučajevi za koje se ustanovilo da nisu iscrpljene sve mogućnosti liječenja u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor, ili su to one usluge koje se odnose na refundaciju troškova koji nisu u nadležnosti Fonda solidarnosti”, rekla je Vučkovićeva.

Ona je istakla da je određeni broj djece završilo liječenje i da se dobro osjećaju.

“To predstavlja najveću radost i nas u Fondu, ali i cjelokupne zajednice koja izdvaja sredstva za liječenje djece u inostranstvu”, rekla je Vučkovićeva.

Prema njenim riječima, djeca se najčešće upućuju na klinike u Tursku, Italiju, Švajcarsku i Englesku.

Vučkovićeva ističe da na računima Fonda trenutno ima oko 4,6 miliona evra i oko 28.000 švajcarskih franaka.

Ona je podsjetila da se u svrhu finansiranja Fonda solidarnosti od neto plata izdvaja 0,25 odsto, dok se iz budžeta Vlade, opština i gradova Republike Srpske izdvaja 0,025 odsto.

Kada je riječ o navodima u medijima da lokalne zajednice ne izvršavaju svoje obaveze za Fond solidarnosti, Vučkovićeva je izrazila uvjerenje da će one do kraja godine to i uraditi.

“Znamo da postoje i lokalne zajednice, koje imaju male budžete, pa bi njihove mjesečne ili tromjesečne uplate bile niske, možda čak na nivou provizije koje banke uzimaju, tako da sam siguna da će one izvršiti svoju obavezu do kraja godine”, rekla je Vučkovićeva.

Prema njenim riječima, 24 lokalne zajednice redovno uplaćuju svoje obaveze, dok je određen broj njih uplatio kompletan iznos.

“Dinamika uplaćivanja po osnovu ličnih dohodaka je stabilna od samog početka i postoje samo sporadični zahtjevi koji se odnose na oslobađanje od plaćanja tih doprinosa”, rekla je Vučkovićeva.

Ona je najavila da je proceduri i uspostavljanje humanitarnog broja kompanije “M:tel”, na molbu građana koji nisu u mogućnosti da izdvajaju od ličnog dohotka, ali koji, kada mogu, žele da uplate pozivom na ovaj broj.