Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske, koju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktor policije, Uprava policije, Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, policijske uprave, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Republičke uprave civilne zaštite, Crvenog krsta Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske i lokalnih zajednica.

Zadatak Koordinacionog tijela je da operativno sprovoditi aktivnosti sa ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja, kratanja migranata i njihovog što bržeg prolaska kroz RS.

Prilikom održavanja sjednica Koordinacionog tijela, predsjedavajući može, po potrebi, pozvati i uključiti u rad Koordinacionog tijela i druge predstavnike institucija i lokalne zajednice, u zavisnosti od trenutnog stanja i problematike na terenu.