Vlada traži i da osnovni kriterijum za imenovanja vršioca dužnosti u tim organizacionim dijelovima bude stručnost i ostvareni profesionalni rezultati u oblasti šumarstva, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

– Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u narednom periodu analizira rad Nadzornog odbora i Uprave ЈPŠ Šume Republike Srpske, te u skladu sa rezultatima analize predloži mjere i aktivnosti u pogledu rada ovih organa – navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske se na današnjoj vanrednoj sjednici u funkciji skupštine ЈPŠ Šume Republike Srpske upoznala o Informaciji u vezi sa radom i poslovanjem ovog preduzeća i planu prevazilaženja problema u poslovanju.

Vlada Republike Srpske u funkciji skupštine ovog javnog preduzeća stava je da direktori svih organizacionih dijelova ЈPŠ Šume Republike Srpske, koji su na kraju prošle godine iskazali negativni finansijski rezultat poslovanja, moraju snositi odgovornost i biti razriješeni dužnosti direktora.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime