Na jednoj strani “puzajući” šerijat, zabrana točenja alkohola u ugostiteljskim objektima, halal sertifikati i hrana, specifična garderoba, džuma pauze u radno vrijeme i sve brojniji vjerski objekti…. Na drugoj istopolni brakovi, surogat majčinstvo, dugine boje….

U srcu Starog kontinenta i, do danas, sve konzervativnijeg duhovništva, Vlada Federacije BiH, odlučila je da počne sa utiranjem puta za istopolne zajednice. Preko te kategorije, lakše će, smatraju, stići i u Evropu.

“Ova tačka je danas bila na dnevnom redu i usvojena je u formi u kojoj je predložena. Na putu smo prema EU i sve što na tom putu susretnemo, mi akceptiramo kao potrebu”, izjavio je predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić.

Inicijativa je stigla od Ministarstva unutrašnjih poslova! Ministarstvo pravde dobilo je zadatak da izradi zakone i podzakonske akte, kojim bi se pravno prepoznali i zaštitili istopolni brakovi i njihove porodice u Federaciji.

Ekspertsku podršku odmah je ponudio Sarajevski otvoreni centar sa listom zahtijevanih prava – da partneri istog pola mogu da donose ključne zdravstvene odluke u slučajevima životne ugroženosti drugog člana zajednice, da budu osigurani preko svog bračnog ili vanbračnog partnera, pravo na plaćeno odsustvo s posla u slučaju bolesti ili smrti drugog, pravo na zajedničku kupovinu i nasljeđivanje imenovine, način podjele u slučaju razvoda ili raskida odnosa.

Prvi pokušaj održavanja javnog LGBT skupa u Sarajevu, prije 10 godina, završio je premlaćivanjem aktivista i posjetilaca. U međuvremenu, o “bosanskom prajdu” progovarali bi samo smioni – povremeno. I 17. maj – međunarodni dan borbe protiv homofobije, obilježavan je duginim bojama samo na pojedinim institucijama i ambasadama. I u prikrajku sarajevskih parkova, više nego skromno, uz angažovano prisustvo specijalaca.

Da li će, zbog “akceptirane evropske potrebe”, kako Novalić reče, uskoro i bez bojazni, sudbonosno “DA” pred matičarem izgovarati i homoseksualni parovi!? Ili će, u konzervativnom društvu, legalizacija istopolnih brakova zastati na početku puta?