Milišić je, nakon sastanka sa mandatarom za sastav vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem, izrazio zadovoljstvo što će poslove Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske nastaviti sekretarijat, koji će uskoro biti formiran.

“Iako smo se bojali da gašenjem ovog ministarstva o populaciji koju predstavljam niko neće voditi računa, mandatar nam je rekao da će Vlada Srpske i sekretarijat nastaviti sa rješavanjem problema izbjeglih i raseljenih”, rekao je novinarima Milišić.

On je napomenuo da bi direktor sekretarijata trebalo da bude Srbin i podsjetio da je u Srpskoj 59.000 lica sa statusom izbjeglih i raseljenih, a da ih 2.000 koristi alternativni smještaj.

Predsjednik Saveza opštinskih udruženja izbjeglica i raseljenih lica Republike Srpske Ignjat Simić naglasio je da je ohrabren činjenicom da će sekretarijat imati iste ingerencije kao Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

“Tražili smo od Viškovića da sekretarijat naročitu pažnju obrati na zaštitu srpske imovine u Federaciji BiH /FBiH/. Imamo projekat koji se odnosi na ovo, ali mora biti u potpunosti sproveden”, rekao je Simić.