Foto: SRNA

Ulaganja bi trebalo da počnu sljedeće godine u prvom kvartalu, a sama investicija, sa ostalim projektima, mimo energetike, iznosila bi najmanje 170 miliona marka.