Pred dvoje premijera su, između ostalog, teme o zajedničkim projektima koje Srpska i Srbija realizuju.