Foto: RTRS

Najveći broj lica 162.653 bio je zaposlen u subjektima sa privatnim oblikom svojine, dok je 78.376 zaposleno u državnom, 34.167 u mješovitom obliku svojine, a 312 lica je bilo zaposleno u zadružnom obliku svojine.

Prema oblastima djelatnosti, najviše lica 57.409 bilo je zaposleno u prerađivačkoj industriji, 49.119 u trgovini, te 25.566 u javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju.

Kada je riječ o stepenu stručnog obrazovanja, najviše zaposlenih 109.348 imalo je srednje obrazovanje, a 59.863 lica visoko obrazovanje.