Doboj (foto: Branko D. Todorović)

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da je za pravno lice sa područja Doboja zastupano od lica čiji su incijali O.Đ, postoji osnov sumnje da je od sredine aprila 2013. godine pa do kraja juna 2018. godine, obavljalo djelatnost iskopa, vađenja i prodaje prirodnog šljunka ili pijeska iz poljoprivrednog zemljišta, bez potrebnih odobrenja nadležnih organa i zaključivanja ugovora o koncesiji i plaćanja koncesione naknade za pravo korišćenja mineralnih sirovina.

U saopštenju se ističe da je pravno lice zemljište koristilo u nepoljoprivredne svrhe ne izvršivši promjene namjene zemljišta čime je povrijedilo zakonske propise u odnosu na raspolaganje, korišćenje i upravljanje imovinom, a zatim protivpravno eksploatisane mineralne sirovine u kontuinitetu prodavalo domaćim kupcima čime je protivpravno ostvarilo imovinsku korist za privredno društvo u iznosu više od 1.300.000 KM, bez PDV-a.

“Za navedeno pravno lice postoji i osnov sumnje da u određenom periodu nije vršilo prijave, obračun i uplate naknada za korišćenje mineralnih sirovina niti se na drugi način obavezalo za plaćanje naknada za korišćenje mineralnih sirovina, pa je na taj način pri izvršavanju zakonskih obeveza – plaćanja naknade za korišćenje mineralne sirovine uskratilo sredstva koje predstavljaju javni prihod Republike Srpske i grada Doboja na čijoj teritoriji se eksploatacija i vrši, što predstavlja štetu za budžet Republike Srpske i budžet grada u iznosu od oko 46.220 KM, a korist za pomenuto ovo društvo”, navodi se u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime