Iz Inspektorata Republike Srpske navode da je kontrolom utvrđeno da privatna zdravstvena ustanova Helt ekspres (HEALTH EXPRESS) iz Banjaluke na svojoj internet stranici, društvenim mrežama i putem bilborda oglašava ponudu hitne medicinske pomoći, usluge specijalizovanog urgentnog transporta, te reklamira sanitetski prevoz pacijenata helikopterom, na državnom i mađunarodnom nivou.

Helt Ekspres oglašava usluge (Foto: Inspektorat Srpske)

Helt Ekspres oglašava usluge (Foto: Inspektorat Srpske)

Navodi se da helikopter nije vlasništvo zdravstvene ustanove, već preduzeća VDH Aero i da je, prema izjavi direktora zdravstvene ustanove, bilbord postavljen prije nekoliko dana, a prevoz pacijenata helikopterom nikada nije vršen.

Helt Ekspres oglašava usluge (Foto: Inspektorat Srpske)
Helt Ekspres oglašava usluge (Foto: Inspektorat Srpske)

“S obzirom da je članom 107. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano da se u privatnim zdravstvenim ustanovama ne mogu pružati zdravstvene usluge iz oblasti hitne medicinske pomoći, inspektor će zdravstvenoj ustanovi rješenjem zabraniti obavljanje i reklamiranje usluga sanitetskog transporta pacijenata helikopterom”, rečeno je za RTRS u Inspektoratu Srpske.

Iz Inspektorata navode da vazdušni medicinski transport u Republici Srpskoj izvodi Helikopterski servis Republike Srpske, na osnovu sporazuma potpisanog sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

“Transport se vrši u helikopteru koji je opremljen neophodnom medicinskom opremom, po posebnoj proceduri, uz odobrenje stručnih timova, a nakon procjene zdravstvenog stanja pacijenta i njegove sposobnosti da izdrži transport”, navode u Inspektoratu.

Napominje se da je predmet kontrole Inspektorata bila navedena zdravstvena ustanova koja je oglašavala ponudu, dok kompanija VDH Aero nije u nadležnosti ovog organa.

Helt Ekspres oglašava usluge (Foto: Inspektorat Srpske)
Helt Ekspres oglašava usluge (Foto: Inspektorat Srpske)

Iz Inspektorata podsjećaju da su uslovi za bezbjedan vazdušni saobraćaj u vazdušnom prostoru BiH koji se odnose, između ostalog, na kontrolu vazdušnog saobraćaja, inspekcijski i stručni nadzor, usluge u vazdušnoj plovidbi, vazduhoplovne operatere i drugo, propisani Zakonom o vazduhoplovstvu BiH, nad kojim nadzor vrši Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH.