Foto: N1

AirVisual je, prema podacima o kvalitetu vazduha u 15h, Beograd svrstao na 4. mesto najzagađenijih gradova na planeti. Prema preporukama sa sajta AirVisual, Beograđani bi trebalo da nose maske, prečišćavaju vazduh u prostorijama, drže prozore svojih domova zatvorenim i da izbegavaju spoljašnje aktivnosti.

Najzagađenija mesta u Beogradu, prema podacima sajta AirVisual, su Novi Beograd i Stari grad.

Preporuka za osetljive grupe stanovništva, nasajtu Beoeko, koji je vazduh u Beogradu ocenio kao “zagađen”, je – izbegavati naporne aktivnosti u spoljašnjoj sredini i preusmeriti obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Ostalim grupama stanovništva se savetuje da skrate dužinu i smanje intenzitet napornih aktivnosti, kao i da prave češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

Danas u 11h je, prema podacima sajta AirVisual, Beograd bio najzagađeniji grad na svetu.