Kojić je precizrao da je riječ o prijedlogu da lice koje je dalo lažni iskaz, a na osnovu kojeg je utvrđena navodna odgovornost osuđenog, može dati izjavu o priznanju lažnog iskaza koja će biti ovjerena kod nadležnog organa i može poslužiti kao dovoljan dokaz da postupak bude ponovljen.

“Imamo slučajeve gdje lica priznaju da su dala iskaz pod pritiskom tužioca i da su svjesni da su nedužnog čovjeka poslali u zatvor, ali nisu spremni da krivično odgovaraju”, rekao je Kojić Srni.

On je napomenuo da sadašnje zakonsko rješenje podrazumijeva da do ponavljanja postupka može doći isključivo utvrđivanjem krivične odgovornosti lica koja su davala lažni iskaz.

“To podrazumijeva da lica moraju krivično odgovarati da bi došlo do ponavljanja postupka, što do sada u pravosudnom sistemu BiH još nije bio slučaj i upravo je svjesno dato takvo rješenje jer niko protiv sebe neće pokrenuti krivični postupak”, rekao je Kojić.

Nažalost, kaže Kojić, imajući u vidu kakvo je pravosuđe u BiH i kakve je presude donosilo u vezi sa ratnim zločinima, postoji mnogo pravosnažnih presuda u kojima su određena lica osuđena zbog davanja lažnog iskaza svjedoka, iako nemaju nikave veze sa tim dešavanjima.

On smatra da danas ne bi trebalo da budu razmatrane izmjene Zakona o krivičnom postupku BiH, dok ne bude uvršten prijedlog Republičkog centra koji je usmjeren na uspostavljanje vladavine prava, pravičnosti i jednakosti građana pred zakonom.

Kojić je podsjetio da je ovaj prijedlog poslat još u junu na osnovu zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatraju izmjene Zakona o krivičnom postupku BiH, po hitnom zakonodavnom postupku.