Stopa od pet odsto PDV-a primjenjivala bi se za osnovne prehrambene namirnice – brašno, hljeb, mlijeko, mliječne proizvode, hranu za dojenčad izrađenu od mlijeka, ulje, so, šećer, stočnu hranu, sjemenski i sadni materijal, te od 22 odsto za luksuznu robu poput vina i alkoholnih pića, cigareta, automobila, parfema, nakita i oružja.

S obzirom na to da Zakon nije usvojen u istom takstu u kojem ga je usvojio Predstavnički dom parlamenta BiH, biće upućen komisiji na usaglašavanje teksta.

USVOЈEN ZAKON O IZMЈENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ЈAVNIM NABAVKAMA 

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno po skraćenom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

S obzirom na to da je riječ o zakonskom aktu koji je različitim tekstovima usvojen u Predstavničkom domu u odnosu na Dom naroda, formirana je komisija za usaglašavanje teksta zakona.

U komisiju za usaglašavanje teksta ovog zakona su u ime Doma naroda imenovani delegati Amir Fazlić, Dušanka Majkić i Lidija Bradara.

Riječ je o zakonskom aktu koji je jedan od prioriteta koje BiH treba da ispuni prema mišljenju Evropske komisije, a podrazumijeva usklađivanje ove oblasti sa pravnom tekovinom EU.

Delegati danas nisu podržali zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku.

Ovaj zakonski prijedlog podrazumijeva da se novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM kazni svako ko ošteti saobraćajni znak na način da prefarba latinični ili ćirilični natpis na znaku.

Poslanik Predstavničkog doma Damir Arnaut je, obrazlažući svoj prijedlog, rekao da je riječ o civilizacijskom pitanju, ističući da već postoje kazne za ovo krivično djelo, ali da je problem puno širi jer postoji pojava da se širom BiH oštećuju znakovi, i to ćirilično pismo.

– Potrebno je danas poslati poruku da je to neprihvatljivo – rekao je Arnaut, pozivajući delegate da usvoje ovaj zakon.