Kojić je podsjetio da je rok za formiranje ovih komisija 18. oktobar.

“Metodologije rada smo utvrdili sa predstavnicima Ministarstva pravde Republike Srpske, koje je nosilac ovog posla. Metodologijama rada komisija tretira se okvir njihovog rada, zatim obezbjeđivanje uslova za rad i koji će segmenti biti obrađivani”, rekao je Kojić.

On je istakao da se intenzivno razgovara sa ljudima koji će biti u komisijama.

“Svakodnevno sprovodimo određene aktivnosti i u skladu sa rokovima Vlade Republike Srpske sve će biti završeno. U radu nam pomažu i ostala ministarstva jer su prepoznala značaj pitanja kojima će se komisije baviti”, naveo je Kojić.

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je 14. avgusta odbacila izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i zatražila od Vlade da ga stavi van snage, te formira dvije nezavisne međunarodne komisije za utvrđivanje istine – o stradanju svih naroda na području srebreničke regije i o stradanju Srba u Sarajevu.