Ovaj projekat je od velikog nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja jer se njime ostvaruje veza, ne samo sa auto-putem Miloš Veliki i budućim Moravskim koridorom, već i sa panevropskim koridorima.

Njegovom realizacijom biće unaprijeđena putna struktura u regionu, čime se stvaraju uslovi za bolju ekonomsku saradnju i privredno povezivanje dvije zemlje, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Ovim zakonom biće omogućeno objedinjavanje prethodnih zakonskih rješenja i sveobuhvatno regulisana materija koja se odnosi na zaštitu ove populacije.

Na inicijativu Komesarijata za izbjeglice i migracije, Vlada Srbije usvojila je uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke “Krov 2020”, čijom će prodajom biti obezbijeđena finansijska sredstva za kupovinu do deset seoskih domaćinstava za porodice izbjeglica i interno raseljenih lica.

Uredba predviđa štampanje poštanske marke vrijednosti 10 dinara u tiražu od 1,5 miliona.

Utvrđena i osnova za zaključivanje sporazuma između Vlade Srbije i Savjeta ministara Albanije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od povjerenja koje se pružaju u Srbiji i Albaniji.

Potpisivanje ovog sporazuma doprinijeće unapređenju bilateralnih odnosa u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i eliminisanju prepreka u elektronskom poslovanju.

Omogućiće korišćenje i ravnopravno dejstvo kvalifikovanih usluga od povjerenja u obje zemlje i uzajamno priznavanje kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa, kvalifikovanog elektronskog pečata i elektronskog žiga.