Vlada planira da izdvoji oko 70 miliona više nego ove godine. Riječ je o povećanju koje se odnosi na minuli rad, ali i rast plata u zdravstvu, školstvu, pravosuđu i javnoj upravi.

– Izvorni prihodi, poreski i neporeski iznose 2.996 milijardi, ukupno zaduženje 345 miliona, 14 milona manje, otplata duga 497 miliona – rekla je Zora Vidović, ministarka finansija Republike Srpske.

Prema njenim riječima, procjena je da će i bruto domaći proizvod Republike Srpske u idućoj godini rasti za 3,3 odsto.

Za penzije je planirano 40 miliona više, ukupno milijardu i 142 miliona maraka. Budžet je projektovan na osnovu Prijedloga programa ekonomskih reformi od 2020. do 2022. godine.

– Sve one procese koje smo započeli u 2019. nastavljamo u 2020. godini. To su podizanje konkurentnosti privrede, povećanje zaposlenosti, plata, riješavanje problema u zdravstvu, stvaranje efikasnije javne uprave, strukturalno usklađivanje školstva i tržišta rada i socijlna karta, kao i karta socijalnih potreba stanovništva Republike Srpske – navela je ona.

Većina budžetskih stavki planirana je u većem iznosu od ovogodišnjeg rebalansa. Budžet za socijalnu zaštitu iznosi 237.4 miliona maraka, odnosno pet miliona više. Subvencije će rasti za 16.2 miliona, pa njihova stavka iznosi 126.5 miliona maraka.

Najveći dio namijenjen je poljoprivredi, čije subvencionisanje je raslo sa 71 na 75 miliona maraka. 135 miliona maraka predviđeno je za kapitalne investicije, koje su za 38 miliona maraka veće nego ove godine.