Za realizaciju kupovine zemljišta i nastavak aktivnosti u vezi sa izgradnjom trećeg objekta zaduženi su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i JU “Studentski centar Pale”, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela i odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za prva tri mjeseca ove godine u ukupnom iznosu od 347.832 KM.

Za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova raspoređeno je 282.015 KM, 59.566 KM za tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske i 6.250 KM za tekuće grantove udruženjima od javnog interesa.