Pokušaji ‘mućenja’ s ciljem da se ‘izvrti’ pregovarački proces su kontraproduktivni“, poručio je on.Rusija je 17. decembra objavila nacrte sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om koji, između ostalog, uključuju odredbe o uzajamnim garancijama bezbednosti u Evropi, o nerazmeštanju raketa srednjeg i kratkog dometa u uzajamnom dometu i o odbijanju daljeg širenja NATO-a na istok, uključujući i za račun bivših republika SSSR-a.

Kako je istakao, „vojno osvajanje Ukrajine od strane država-članica NATO-a predstavlja egzistencijalnu pretnju po Rusiju“. „Naše akcije su zadale udarac planovima za dalje napredovanje prema granicama Rusije“, ocenio je Antonov.

Potrebne hitne akcije

Prema njegovim rečima, „upuzavanje“ NATO-a u Ukrajinu drastično povećava pretnje po bezbednost Rusije, jer se stvaraju izgledi za raspoređivanje raketnih sistema i drugog destabilizujućeg naoružanja u toj zemlji. Stoga su Rusiji i NATO-u neophodne hitne akcije za normalizaciju bezbednosne situacije.

Treba da bude obnovljen princip jednake i nedeljive bezbednosti. To znači da nijedna država nema pravo da jača svoju bezbednost na račun bezbednosti drugih. Uz postojanje političke volje to se lako može uraditi izradom ozbiljnih dugoročnih pravnih garancija bezbednosti“, istakao je diplomata.Rusija, prema rečima Antonova, želi da ima sigurnost u budućnosti i stoga je neophodno da se SAD i druge zemlje NATO-a obavežu da neće raspoređivati naoružanje koje je ugrožava na teritoriji zemalja koje graniče sa njom.

Evropska bezbednost na raskršću

Takođe je istakao da su ruski nacrti bezbednosnih garancija objavljeni kako bi se izbegle nesavesne spekulacije.

Pokušaji ‘mućenja’ s ciljem da se ‘izvrti’ pregovarački proces su kontraproduktivni“, poručio je on.Rusija je 17. decembra objavila nacrte sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om koji, između ostalog, uključuju odredbe o uzajamnim garancijama bezbednosti u Evropi, o nerazmeštanju raketa srednjeg i kratkog dometa u uzajamnom dometu i o odbijanju daljeg širenja NATO-a na istok, uključujući i za račun bivših republika SSSR-a.