Zaključak o prestanku primjene zaključka o sprovođenju mjera kućne izolacije stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od sutra od 06.00 časova.