Odlučeno je da se oni mogu slobodno kretati.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.