Darko Culum

Ćulum je naveo da je najviše migranata – njih 687 otkriveno na području Policijske uprave Bijeljina, a veliki broj i na području policijskih uprava u Zvorniku /378/, Trebinju /252/, Banjaluka /189/…

Uz podatak da je u BiH ove godine ušlo 10.000 evidentiranih migranata, Ćulum je rekao novinarima u Banjaluci da je Koordinaciono tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske zaključilo da na teritoriji Republike, uključujući privatne posjede, ne postoje potrebni kapaciteti, niti uslovi za smještaj i zbrinjavanje migranata, te da će Vlada u slučaju potrebe, u saradnji sa lokalnim zajednicama, obezbijediti svu potrebnu logistiku za njihov humanitarni tranzit preko teritorije Srpske.

– Biće intenzivirana saradnja policijskih uprava i lokalnih zajednica i sa građanima po pitanju otkrivanja ili pronalaženja migranata, te njihovog brzog prelaska preko teritorije Srpske – rekao je Ćulum, koji je predsjedavajući Koordinacionog tijela Vlade za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske.

On je rekao da će u skladu sa procjenom i svojim kapacitetima MUP preko nadležnih policijskih uprava sprovoditi pojačane aktivnosti na praćenju ulaska i pronalasku ilegalnih migranata, te njihovoj predaji nadležnim organima -Službi za strance BiH i Graničnoj policiji BiH.

– Sve organizacione jedinice MUP-a su obavezne intenzvirati rad na identifikaciji lica koja se bave izvršenjem krivičnih djela krijumčarenja ljudi. Policija Srpske pružiće maksimalnu pomoć Graničnoj policiji BiH s ciljem sprečavanja ilegalnog prelaska granice u skladu sa Sporazumom o pružanju pomoći i operativnoj saradnji – rekao je Ćulum.

On je rekao da će prilikom preduzimanja radnji i mjera prema migrantima poštovati svi zakonski propisi i princip humanosti.

– Ministarstva finansija i zdravlja i socijalne zaštite Srpske treba da izvrše procjenu stanja zaštitnih i dezinfekcionih sredstava, kao i njihovu nabavku – rekao je Ćulum.

On kaže da Koordinaciono tijelo Vlade Srpske zahtijeva od Koordinacionog tijela operativnog štaba na nivou BiH da od Službe za strance traži da se njihov rad organizuje u tri smjene radi efikasnijeg prihvata migranata.

– Koordinaciono tijelo Vlade će tražiti od Koordinacionog tijela operativnog štaba na nivou BiH da MUP Srpske ustupi dio doniranih sredstava i opreme za svrhu nadzora granice. Koordinaciono tijelo će redovno izvještavati Vladu Srpske o stanju na terenu i provoditi sve zaključke Vlade koji su donešeni – rekao je Ćulum.

Uz napomenu da će MUP intenzivno sarađivati sa predstavnicima lokalnih zajednica Srpske na terenu, Ćulum je dodao da bi u nastavku današnjeg sastanka mogli biti donijeti još neki zaključci na planu migrantske politike.

On je dodao da se migranti, nakon pronalaženja na teritoriji Srpske, predaju Službi za strance BiH koja ih registruje, a ako se privedu u graničnom pojasu – Graničnoj policiji BiH.

Ćulum je otkrio da je manje od 10 odsto registrovanih migranata zvanično podnijelo zahtjev za azil u Sarajevu, te da Policija Srpske migranate koje pronađe na njenoj teritoriji usmjerava tamo gdje žele da idu.

– Oni uglavnom idu na područje Unsko-sanskog kantona zbog blizine hrvatske granice kako bi mogli da nastave ka EU. Problem je što više od 90 odsto njih ne posjeduje nikakva dokumenta, kao i to da se neki lažno predstavljaju. Ne znamo njihove namjere, ali, prema našim procjenama, među njima ima lica koja su učestvovala u ratnim dejstvima – rekao je Ćulum i ponovio da je zaključak Vlade jasan – Srpska nema uslove i kapacitete za smještaj migranata u Srpskoj.

On je dodao da MUP ove sedmice očekuje da dobije informaciju od Policije Srbije o tome gdje su skoncentrisani migranti na njihovoj teritoriji.

Kada je riječ o tvrdnjama ministra bezbjednosti Dragana Mektića da situacija u vezi migrantske krize nije alarmantna i da se to zloupotrebljava u političke svrhe, Ćulum je rekao da je 2017. godine bilo 205 migranata, a već sada 2.000, što je daleko više.

– U Srpskoj i dalje postoji opasnost od veće migrantske krize – rekao je Ćulum i dodao da će on ili njegov zamjenik, koga odredi, od sada učestvovati u radu Koordinacionog tijela za migrante na nivou BiH.

On je istakao da 90 službenika MUP-a Srpske sarađuje sa Graničnom policijom BiH na suzbijanju ilegalnih prelazaka migranata preko granice.

Ćulum je rekao da je u toku projekat video-nadzora u Banjaluci, te da ima određenih oko 55 lokacija koje će biti pokrivene tim nadzorom.

– Nadamo se ćemo uskoro pokriti bar uži dio grada, najvažnija mjesta, raskrsnice i slično – rekao je Ćulum i ocijenio je stanje bezbjednosti u Srpskoj i u Trebinju zadovoljavajuće.

Vlada Srpske je ranije usvojila informaciju o potrebi formiranja Koordinacionog tijela Vlade za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Srpske, čiji je zadatak da operativno sprovodi aktivnosti s ciljem praćenja ulazaka, zadržavanja, kretanja migranata i njihovog što bržeg prolaska kroz Srpsku.

Koordinaciono tijelo čine predstavnici MUP-a – direktor Policije kao predsjedavajući, predstavnici Uprave policije, Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma i policijskih uprava, a članovi su i predstavnici više ministarstva u Vladi, Republičke uprave Civilne zaštite, Crvenog krsta, Saveza opština i gradova i lokalnih zajednica.