“Naši piloti su završili i praktični dio obuke, tako da će u septembru biti prezentovan novi višenamjenski helikopter. Datum prezentacije naknadno će biti utvrđen”, rekao je Kusturić.

On je istakao da će helikopter prvenstveno biti korišćen za medicinske evakuacije.

“S obzirom da je riječ o vazduhoplovu čiji je kapacitet pilot i sedam putnika, medicinski transport, kao jedna od najzahtjevnijih operacija, dobija mogućnost proširenja medicinskog tima zaduženog za zbrinjavanje pacijenata, čime se znatno povećava nivo zdravstvene njege prilikom vršenja ovih operacija”, dodao je Kusturić.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u aprilu prošle godine odluku o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju Srpske za nabavku helikoptera u iznosu od 9,4 miliona KM.