Direktni porezi su u periodu januar-mart ove godine naplaćeni u iznosu od 143,6 miliona KM, što je za osam odsto manje nego u prvom kvartalu lani, saopšteno je iz Poreske uprave.

U saopštenju je navedeno da je najveće smanjenje naplate zabilježeno kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 49,6 miliona KM, što je za 11,8 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Iz Poreske uprave su naveli da je razlog manje naplate ovog prihoda činjenica da je Vlada Srpske u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i tako se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u Republici Srpskoj.

U saopštenju se ističe i da je porez na dobit u prva tri mjeseca ove godine naplaćen u iznosu od 88,1 milion KM, što je na nivou naplate u istom periodu 2018.

Naplata poreza na nepokretnosti je u prva tri mjeseca ove godine iznosila 2,5 miliona KM, što je za 802.510 KM manje nego u istom periodu lani, dok je naplata poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara u prva tri mjeseca ove godine veća za šest odsto u odnosu na uporedni period.

“Naplata doprinosa je u prvom kvartalu ove godine zabilježila znatan rast, te je naplaćeno 371,7 miliona KM, što je za 29,8 miliona KM ili devet odsto više nego u istom periodu lani. Tako je za Fond PIO naplaćeno 210,7 miliona KM ili 16,2 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 133,2 miliona KM što je više za 11,7 miliona KM u odnosu na uporedni period”, pojašnjavaju iz Poreske uprave Srpske.

Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite koja je iznosila 17,8 miliona KM ili devet odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 8,7 miliona KM ili devet odsto više.

Iz Poreske uprave ističu da je kod ostalih javnih prihoda u periodu januar-mart ove godine ostvarena naplata od 106,2 miliona KM, što je za 7,2 miliona KM više nego u istom periodu 2018. godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 68 miliona KM, što je za 8,5 miliona KM više.

Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 7,4 miliona KM ili 13 odsto više, kazne su naplaćene u iznosu od 4,7 miliona KM ili četiri odsto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 14,3 miliona KM, što je za 4,6 miliona KM manje nego u uporednom periodu.

Iz ove uprave navode da je razlog manje naplate ostalih prihoda u činjenici da je Akcijski fond Srpske do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.

Poreska uprava Srpske poziva obveznike da posluju u skladu sa važećim propisima i da obaveze izvršavaju blagovremeno, te da samim tim doprinesu jačanju Srpske i njene ekonomije.