U Federaciji BiH se koristi oko 95 kilometara, a u Republici Srpskoj 105 kilometara savremenih saobraćajnica.

Portal piše da treba imati na umu da u FBiH “leži” 10 kilometara auto-puta koji se ne koristi, a riječ je o najsjevernijoj dionici auto-puta A1 između Svilaja i Odžaka.

Kada se u obzir uzme taj put, onda Republika Srpska i FBiH imaju gotovo isti broj kilometara, razlika kilometar ili dva je u korist Srpske, a zbir iznosi oko 210 kilometara.

Autoput Banja Luka - Doboj

Autoput Banja Luka – Doboj

Novi kilometri auto-puta u posljednjem mandatu bili su rezervisani samo za Republiku Srpsku u kojoj su u dva navrata u saobraćaj puštena 72 kilometra.

U FBiH novi kilometri auto-puta nisu pušteni u saobraćaj još od oktobra 2014. godine, odnosno od posljednjih opštih izbora.

Autoput Banja Luka - Doboj

Autoput Banja Luka – Doboj