Nakon sastanka sa predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske Rankom Mišić, Cvijanovićeva je rekla novinarima da čvrsto podržava donošenje opšteg kolektivnog ugovora u Srpskoj i realizaciju svih tačaka iz Memoranduma o zajedničkim mjerama između Vlade i Saveza sindikata koji je potpisan za period 2018-2020. godina.

Cvijanovićeva je naglasila da je neophodno da se prevaziđu nesporazumi i da se dođe do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora, jer takav ugovor predstavlja osnovu i treba da reguliše međusobne odnose i garantuje prava radnicima.

“Drago mi je što su neki zakoni koji proizilaze iz Memoranduma već usvojeni, a neki treba da budu upućeni u parlamentarnu proceduru, kao što je izmjena Zakona o radu”, dodala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je veliki izazov kako povećati zaposlenost u Republici Srpskoj i plate radnicima.

“Postoji problem da veliki broj radnika ima najniža primanja, jer su prijavljeni na najnižu platu, a ostatak dobijaju u koverti. Moramo doći do rješenja da se to zaustavi i da se sankcioniše onaj ko je za to kriv”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je u mandatu nove Vlade Republike Srpske došlo do povećanja plata u prosvjeti za osam odsto, kao i radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sa srednjom stručnom spremom.

Cvijanovićeva je izrazila uvjerenje da Vlada zajedno sa sindikatom i poslovnom zajednicom može doći do rješenja primjenjivog u praksi.

Mišićeva je rekla da očekuje da će do kraja aprila u Srpskoj biti potpisan opšti kolektivni ugovor, a zatim i granski ugovori za one djelatnosti za koje to još nije učinjeno.

“U ovoj godini očekujemo da će biti donesena zakonska rješenja koja se nalaze u Memorandumu da bi se dodatno zaštitio položaj radnika u Republici Srpskoj i došlo do povećanja plata i boljih uslova rada”, istakla je Mišićeva.

Ona očekuje da će do kraja godine biti povećana prosječna plata na 1.000 KM, posebno u realnom sektoru kako bi se smanjio odlazak radnika u inostranstvo zbog većih primanja.

“Potrebno je donijeti novi zakon o inspekcijama, da se zaštite oni koji rade i ostvaruju novu vrijednost”, istakla je Mišićeva.

Ona je navela da je u Republici Srpskoj trenutno 266.309 zaposlenih, od kojih 109.049 radnika ili 41 odsto od ukupnog broja prima platu do 600 KM.

“Nešto manje od 70.000 radnika u Republici Srpskoj prima platu od 439 KM do 500 KM. Kada se pogledaju ovi pokazatelji, između 50.000 do 60.000 radnika prima najnižu platu sa 40-očasovnim radom kod poslodavca. To je sigurno zloupotreba instituta najniže plate i tu se pojavljuju koverte kao plaćanje `ispod žita`”, rekla je ona.

Mišićeva je istakla da se bez zaključivanja opšteg i kolektivnih ugovora nije moguće boriti protiv sive ekonomije u Republici Srpskoj.

Ona je reka da 166.318 radnika u Republici Srpskoj prima prosječnu platu do 800 KM, ističući da je veliki izazov pred Vladom Republike Srpske kako povećati plate i koliko treba rasteretiti rad da bi se to rasterećenje automatski prebacilo u iznos povećanja plate.

“Tražimo i da se poslodavci iz svoje dobiti odreknu dijela i paralelno da sa tim povećaju plate, jer nam ljudi odlaze”, rekla je Mišićeva i naglasila da je sve to potrebno učiniti ukoliko se želi uređeno društvo i razvijati ekonomija.

Mišićeva je istakla da je od velikog značaja podrška Savezu sindikata od predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je potpisala pomenuti Memorandum još dok je obavljala funkciju premijera Srpske.

Ona je rekla da radna grupa radi na izmjenama Zakona o radu i da će vrlo brzo biti urađena njegova prva verzija, jer su se u praksi pokazale njegove manjkavosti.

Mišićeva je navela da je priremljen zakon o posredovanju pri zapošljavanju i ostvarivanju prava za vrijeme nezaposlenosti, kojeg bi trebalo uskoro da usvoji Narodna skupština Republike Srpske.