Foto: SRNA

Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Dragan Štrbac na današnjem sastanku sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem rekao je da će u narednom periodu biti nastavljena obnova i izgradnja stambenih jedinica, kao i infrastrukture, te podrška projektima održivog povratka.

Na sastanku u Banjaluci sagovornici su razgovarali o projektima koji su do sada realizovani na području Srebrenice, te o mogućnostima realizacije prioritetnih poslova koji će biti veoma značajni za sve stanovnike ove opštine, saopšteno je iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Grujičić je upoznao Štrbca o stanju i potrebama raseljenih lica i povratnika u Srebrenicu, te o prioritetnim aktivnostima koje će opština realizovati u narednom periodu, a namijenjene su pružanju podrške ovim kategorijama stanovništva.

On je istakao i veoma dobru saradnju opštine Srebrenica sa Republičkim sekretarijatom za raseljena lica i migracije, koja traje već godinama.

Sekretarijat je ove godine opštini Srebrenica, kao nosiocu prava raspolaganja, vratio 19 nepotraživanih stanova, čiji korisnici trenutno imaju privremena rješenja za korištenje, a u toku je postupak njihovog trajnog stambenog zbrinjavanja.

Stanovi su vraćeni na osnovu Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, navedeno je u saopštenju.