Foto: SRNA

Pašalić je naglasio da je cilj Ministarstva da se u narednom periodu, realizacijom projekata navodnjavanja i završetkom projekta u Lijevče polju, stavi pod sistem navodnjavanja perspektivno više od 10.000 hektara obradivog zemljišta.

“Vlada Republike Srpske je na jednoj od sjednica u proteklih mjesec dana usvojila informaciju koju je Ministarstvo pripremilo i sada idemo sa realizacijom tih projekata”, rekao je Pašalić Srni u Istočnom Sarajevu, nakon sastanka sa delegacijom Svjetske banke uz čiju pomoć će biti realizovani ovi projekti.

On je pojasnio da se u Republici Srpskoj razvijaju sistemi za navodnjavanje jer je procijenjeno da će u budućem vremenu biti više problema sa sušama, nego sa poplavama, te dodao da se u Srpskoj trenutno realizuje nekoliko takvih projekata.

Pašalić je podsjetio da je u zadnjih nekoliko godina resorno ministarstvo izgradilo sisteme za navodnjavanje na više od 2.500 hektara u Republici Srpskoj – u Novom Selu u Semberiji, Pelagićevu, Trebinju i LJubinju.

“U Bratuncu se završavaju dva sistema, kao i u Crnjelovu i Batkoviću u Semberiji, a projektujemo sisteme u Dubičkoj Ravni, u Drakseniću, Skelanima i u Lijevče polju”, rekao je ministar poljoprivrede.

On je naglasio da ti sistemi ne samo da su neophodni za voćarsku i povrtarsku proizvodnju, već i za ratarsku, jer su proizvođači pšenice prošle jeseni morali da je navodnjavaju nakon sjetve, dodavši da se paralaelno sa navodnjavanjem mora raditi i na izgradnji sistema za zaštitu od poplava.

Ministar je rekao da je neophodno da se zaštite poljoprivredni proizvođači i njihova proizvodnju, ali i imovina građana Republike Srpske da se ne bi ponovila situacija od prije par godana, kada su u poplavama uništeni imovina, oranice, a i stočni fond.

“Zato smo pričali sa delegacijom Svjetske banke o projektima u vezi sa regulacijom korita rijeka u Republici Srpskoj, koje su u tom smislu problematične, ali i o izgradnji novih nasipa, te rekonstrukciji postojećih”, naglasio je ministar poljoprivrede.

Prema njegovim riječima, akcenat je stavljen na Drinski nasip u Bijeljini, dijelu Republike Srpske koji je još nezaštićen.

“Imali smo problema sa imovinsko-pravnim odnosima, jer lokalno stanovništvo nije bilo spremno da prepusti to zemljište da se izgradi nasip”, pojasnio je Pašalić, te izrazio nadu da će se to ubrzo riješiti, kako bi se krenulo u njegovu izgradnju, samim tim jer su sredstva obezbijeđena.

Na današnjem sastanku delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Svjetske banke razgovarano je i o projektu u vezi sa izgradnjom prečistača otpadnih voda u lokalnim zajednicama Srpske, kao i projektu koji se odnosi na jačanje institucija u poljoprivredi – instituta, fakulteta i savjetodavnih službi.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime