Foto: Klix.ba

Slična situacija je i u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova – u MUP-u Kantona Sarajevo, na 19 rukovodećih pozicija, nema nijednog Srbina, Bosansko-podrinjskog kantona, od 33 rukovodeća radnika, nema nijednog Srbina, u MUP-u Srednjobosanskog kantona, od 23 rukovodioca, nema nijednog Srbina, MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona nema nijednog Srbina na rukovodećim pozicijama, odnosno nema nijednog zaposlenog Srbina, dok je u MUP-u Unsko-sanskog kantona, od 42 rukovodeća radnika, samo jedan Srbin.

Prema ovom izvještaju u kojem je dat pregled zaposlenih na dan 30. septembra 2017. godine, u Federalnoj upravi policije, od 14 rukovodećih radnika, samo je jedan Srbin, u MUP-u Zeničko-dobojskog kantona, od 58 rukovodećih radnika, samo su dva Srbina, a u MUP-u Tuzlanskog kantona od 99 rukovodećih, samo su tri Srbina.

Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić nedavno je, pozivajući se na podatke iz ovog izvještaja, naveo da je, kako kaže, samo 18 Bošnjaka na rukovodećim pozicijama u MUP-u Srpske, a pri tome je “zaboravio” da kaže koliko je Srba zaposleno i koliko ih je na rukovodećim pozicijama u federalnom i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.