Nastavljen je višegodišnji trend većeg broja rođenih dječaka nego djevojčica i od početka godine u Bijeljini je rođeno 499 dječaka i 445 djevojčica.

U istom periodu prošle godine rođeno je 525 dječaka i 438 djevojčica.

Najčešća muška imena koja su roditelji dali djeci su Stefan i Marko, a najčešća ženska Milica i Katarina.

Imena koja nisu toliko česta, a koja su roditelji u Bijeljini dali svojoj djeci, jesu Despot, Nikša i Magdalina.