Saslušan je istražilac kriminalističke policije Elvir Hubijer koji je rekao da mu je Mehmedagić 14. septembra prošle godine rekao da je podnio krivičnu prijavu Federalnoj upravi policije protiv NN za lažno prijavljivanje i za izazivanje vjerske i nacionalne mržnje i pokazao mu njenu kopiju, ali ništa od drugih dokumenata nije priložio.

Tužilac Oleg Čavka je upitao svjedoka da li je znao za anonimnu krivičnu prijavu zaposlenih u OBA protiv Mehmedagića, koja je poslana na više adresa među kojima i FUP-u, na šta je svjedok odgovorio da je tek po zahtjevu Tužilaštva BiH provjerio i utvrdio da nije bilo te anonimne predstavke.

On je potvrdio da je tu anonimnu prijavu dobio od Mehmedagića koji mu je dao kada je prijavljivao nepoznatu osobu za lažno prijavljivanje.

Na osnovu te prijave Hubijer je sa još jednim kolegom sačinio akt koji je uputio Tužilaštvu Kantona Sarajevo, ali je prethodno obavio razgovor sa dežurnim kantonalnim tužiocem Seadom Kreštalicom koji mu je rekao da sve preda sve Tužilaštvu Kantona.

Na pitanje Čavke zašto su predali tom tužilaštvu, a ne Tužilaštvu BiH, Hubijer je naveo da oni ne određuju nadležnost već to radi tužilaštvo.

On je potvrdio da su poslijeMehmedagićeve prijave izvršili provjere portala i došli do operativnih saznanja, odnosno pronašli tekst, u kojem se spominje lice Amina Ohranović koja se dovodi u kontekst lažnog prijavljivanja.

Na pitanje da li su predložili neke mjere i radnje kantonalnom Tužilaštvu, Hubijer je rekao da su predložili pozivanje svjedoka Osmana Mehmedagića, Muhameda Pekića, Alija Turkovića, Nedima Pobrića, Editu Gorinjac, Ranka Debeveca iz razloga eventualnog dokazivanja lažnog prijavljivanja.

On je dodao da je dan nakon toga obavijestio Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu o prijemu te usmene krivične prijave, te da mu je poznato da se o ovom slučaju vode dva krivična postupka, jedan pod nazivom “Koverta”, a drugi “Portal”, koji se odnosi na određene objave na portalima.

– Sačinili smo izvještaj prema Kantonalnom tužilaštvu o prijavi koju je Mehmedagić podnio protiv NN osoba, koje se odnose na prijave protiv Mehmedagića. Druga se odnosi na Aminu Okanović i njoj smo uručili poziv i u našim prostorijama obavili razgovor sa njom – rekao je Hubijer.

On je dodao da su o svemu tome sačinili izvještaj Kantonalnom tužilaštvu, te da Okanovićeva nije iznijela nikakve primjedbe na saslušanje koja je, kako je rekao, tom prilikom izjavila da su je ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i Mirela Bubalo “zavalili i napravili ludom”.

Hubijer je rekao da su postupali i po zahtjevu Tužilaštva BiH koje je tražilo informaciju o tome da li su postupali po anonimnoj prijavi protiv direktora OBA-e, te da izvrše provjere da li je i ko izuzeo snimak iz BH “Pošte”.

On je naveo da su traženu dokumentaciju dostavili Tužilaštvu BiH i da je i sam dao izjavu o tome.

Čavka je uložio i četrdesetak materijalnih dokaza, od nekih je odustao. Rekao je i da ulaže informaciju OBA-e dostavljenu BH “Pošti”, koja nosi oznaku tajnosti sa potpisom direktora Agencije, na šta je reagovao Mehmedagić tvrdeći da se o tim stvarima ne smije javno govoriti bez njegove saglasnosti.

– Ovo čitanje u javnosti je krivično djelo – rekao je Mehmedagić, na šta je Čavka odgovorio da je Mehmedagićeva reakcija irelevantna.

Čavka je rekao da bi to bilo isto kao da direktor OBA naredi ubistvo i na tu naredbu stavi oznaku tajnosti, nakon čega se to ubistvo može počiniti.

Čavka je među dokazima naveo i više krivičnih prijava zaposlenih protiv direktora OBA-e, video-zapise o dolasku Pekića u BH “Poštu” iz koje su izuzeti snimci, kao i određene kopije dokumenata koje će, kako je naveo, koristiti u drugom predmetu.

Advokati optuženih su uložili prigovore tvrdeći da su oni nezakoniti i da ih je Tužilaštvo na “nezakonit način pribavilo”, te da za tako nešto nije imalo odobrenje Suda BiH.

Na takve tvrdnje reagovao je Čavka, istakavši da je pravo Tužilaštva da naređuje pribavljanje dokaza.

Tužilaštvo BiH tereti Mehmedagića i Pekića da su u avgustu prošle godine zloupotrijebili položaj i ovlaštenja, kao i resurse i kapacitete OBA radi privatnih i ličnih interesa, kako bi došli do fotografija i informacija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora OBA koju je Mehmedagić proglasio državnom tajnom.

Naredno ročište zakazano je za 12. februar u 9.00 časova kada bi odbrana trebalo da sasluša svoje svjedoke i predoči materijalne dokaze