Podsjetimo, nametnute dopune Krivičnog zakona BiH po Inckovoj odluci kojima se zabranjuje i kažnjava “negiranje genocida i veličanje ratnih zločina” danas stupaju na snagu, nakon što su juče objavljene u Službenom glasniku BiH.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrane izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske i donošenje zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika biće održana u petak, 30. jula.