Tomaš je novinarima danas u Banjaluci rekao da je na tom dokumentu rađeno s predstavnicima poslodavaca i sindikata, izrazivši očekivanje da će do 15. novembra biti definisan pomenuti nacrt i kasnije dostavljen na usvajanje Vladi Srpske.

On je naveo da su ključne prepreke za konkurentnost i razvoj privrede Srpske fiskalna opterećenja na rad, veliki broj neporeskih davanja, problemi fiskalne održivosti sektora zdravstva i siva ekonomija, na čijem suzbijanju će biti rađeno i kroz reformu inspekcijskih organa.

“Posebnu pažnju posvetićemo javnim preduzećima, a reforma sektora zdravstva možda je jedna od najvažnijih stvari na kojima radimo. Pred nama su, između ostalog, mjere za sprečavanje rasta neizmirenih obaveza u zdravstvu i definisanje modela za njihovo izmirenje”, rekao je Tomaš nakon sastanka sa članovima Fiskalnog savjeta Srpske, kojem je prisustvovao resorni ministar Zoran Tegeltija.

Prema Tomaševim riječima, ovdašnja privreda suočava se s problemima likvidnosti, a problem je i nedovoljna povezanost tržišta rada i obrazovnog sektora.

“Reforma obrazovanja biće u tom smislu posebno prisutna u našim politikama. Pažnja će biti posvećena i nastavku smanjivanja poreskog opterećenja rada prema dogovorima s poslodavcima. Iz Registra parafiskalnih nameta u narednoj godini biće brisani nameti za koje analize pokažu da nisu opravdani”, najavio je Tomaš.

On je dodao da je u planu reforma Zavoda za zapošljavanje i putem smanjenja administrativne opterećenosti te ustanove.

“Kada je riječ o socijalnim davanjima, namjera je da obavimo prelaz sa statusno zasnovane podrške na onu koja je zasnovana na potrebama”, rekao je Tomaš.