Foto: RTRS

Na sastanku u Sarajevu razgovarano je o ekonomskim temama, ključnim reformskim mjerama usmjerenim na stabilizaciju privrednih prilika u BiH, unapređenju privrednog ambijenta i stvaranju uslova za privlačenje domaćih i stranih investicija, te o daljoj saradnji sa ovom finansijskom institucijom.

Sagovornici su se usaglasili da reforme zdravstvenog sektora i javnih preduzeća treba da budu osnova novog aranžmana, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Tokom sastanka zajednički je ukazano na neophodnost očuvanja aranžmana s obzirom na njegovu povezanost sa reformskom agendom, a istovremeno i izazove sa kojima se suočava BiH.

Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Endrju Dževel.