Foto: SRNA

Nakon zvaničnog otvaranja skupa i pozdravnih riječi predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ Sume Čakrabatija, te Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske koja predsjedava EU, održana je sjednica na kojoj su učestvovali predsjedavajući Savjeta ministara, te premijeri i ministri zemalja Balkana.

Tegeltija se na marginama konferencije, organizovala Evropska banka za obnovu i razvoj, sastao sa Čakrabatijem sa kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH, te regionalnim projektima i inicijativama, saopšeno je iz Savjeta ministara.

Ovom prilikom, Tegeltija je istakao da je novi saziv Savjeta ministara u potpunosti opredijeljen da, u skladu sa nadležnostima, zajedno sa vladama entiteta nastavi predano da radi na evropskim integracijama i reformskim procesima usmjerenim na stabilizaciju privrednih prilika, privredni rast, povećanje efikasnosti javne uprave, te privlačenje domaćih i stranih investicija sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta.

Na sastanku je razgovarano i o investicionim planovima za naredni period, sa posebnim fokusom na intenziviranje saradnje u pružanju podrške inicijativi za ojačavanje investicione klime u BiH.

Obraćajući se učesnicima konferencije, Tegeltija je istakao da je BiH prošle godine povukla najveći iznos sredstava EBRD-a i izrazio nadu da će tako biti i u narednom vremenskom periodu.

Predsjedavajući Savjeta ministara je regionalne projekte svrstao u tri grupe, od kojih je prva infrastrukturno povezivanje.

“Činjenica da svi žurimo da napravimo puteve prema Zapadu, dok je na drugom mjestu putna infrastruktura i međusobna komunikacija između nas /na Balkanu/”, rekao je Tegeltija.

Tegeltija je kao bitne naveo i projekte energetike i ukazao da iskustva iz saradnje u zajedničkim energetskim projektima nisu iskorištena.

Prema njegovim riječima, treća grupa su projekti koji bi se odnosili na zaštitu ljudi od elementarnih nepogoda.

Predsjedavajući Savjeta ministara razgovarao je na marginama Investicione konferencije EBRD-a sa parlamentarnoi državnim podsekretarom Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije Vendi Morton.