– Danas sam od strane zamjenika glavnog disciplinskog tužioca VSTS-a viber porukom obaviješten da je protiv mene podnio disciplinsku tužbu sa zahtjevom za privremeno udaljenje od dužnosti.

Nisam upoznat sa sadržajem tužbe, njenim razlozima niti osnovama za njeno podnošenje, jer mi ista nije dostavljena.

Takođe nisam upoznat sa razlozima niti osnovom za predlaganje privremenog udaljenja od dužnosti.

U postupku koji je prethodio podnošenju ove tužbe nisam imao priliku da učestvujem kao prijavljeni, niti se izjasnim na navode tužbe niti zahtjeva za suspenziju.

S obzirom na ovu okolnost javnost želim da obavijestim o sljedećem:

1. Od danas uzimam godišnji odmor u kojem periodu će upravljanje institucijom voditi potpredsjednice VSTS-a, a do odluke po zahtjevu za privremeno udaljenje od dužnosti, kako bi institucija VSTS, u periodu mog godišnjeg odmora, bez bilo kakvog mog učešća u radu, mogla da se opredijeli o zahtjevima UDT-a.

2. Pošto ne znam sadržaj tužbe i zahtjeva za privremeno udaljenje od dužnosti mogu da kažem samo sljedeće: ukoliko je tužba podnesena protiv mene kao sudije, ističem da sam ja na stalnom radu u VSTS-u kao predsjednik VSTS-a te da sve radnje preduzimam u tom statusu a ne u statusu sudije Osnovnog suda u Banja Luci. Prema tome, prema meni se moraju primjenjivati zakonske i podzakonske odredbe koje se odnose na odgovornost predsjednika VSTS-a i članova VSTS-a a nikako odredbe koje se odnose na odgovornost sudija koji su na radu u sudovima u BiH. Svako drugo postupanje, sa mog stanovišta, bi bilo pravno nasilje i moglo bi se staviti u kontekst vanzakonskog pokušaja eliminacije predsjednika VSTS-a.

3. Ukoliko je tužba i zahtjev za privremeno udaljenje protiv mene podnesen kao protiv predsjednika VSTS-a tada je zakon predvidio jasne procedure i za razrješenje i za suspenziju predsjednika VSTS-a koje se moraju poštovati i sve odluke VSTS-a donesene u zakonskoj proceduri ću bezrezervno poštovati.

4. Podnošenje ove tužbe je još jedan od dokaza u prilog mojih ranijih tvrdnji da UDT VSTS-a radi bez bilo kakvog uticaja predsjednika VSTS-a.

5. Iako nisam imao priliku da se izjasnim, niti sam vidio tužbu, smatram da nisam učinio ni jedan disciplinski prekršaj, niti se na bilo koji način osjećam odgovornim.

6. Sva moja dalja izjašnjenja će uslijediti nakon što dobijem uvid u disciplinsku tužbu i zahtjev za privremeno udaljenje od dužnosti.

7. Za sve dalje izjave povodom ovog pitanja možete se obratiti mom punomoćniku, advokatu Asimu Crnaliću.“