– Da su preveli sporazum, morali bi, na primjer, da prevedu englesku riječ `boundaries`koja se u engleskom jeziku uobičajeno upotrebljava kao `granica` u kontekstu državnih granica, ali i u kontekstu tzv. property lines, granice vlasništva nad imovinom. To bi, samo po sebi, isključilo mogućnost uopšte postavljanja pitanja vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, šumama i vodama Srpske jer iz te riječi direktno proizlazi da su ta dobra u vlasništvu Srpske – rekao je Tegeltija za Politiku.

Napomenuo je da je ovo samo jedan od velikog broja primjera kada prevod direktno utiče na politička dešavanja u BiH, a posebno u kontekstu smišljenog i kontinuiranog razvlašćivanja Republike Srpske, te da je “potpuno jasno da je neprevođenje vođeno političkom intencijom devijacije Dejtonskog sporazuma”.